21931
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21931,theme-stockholm,stockholm-core-1.2.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-elegant-product-list,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive
PRIVACYBELEID NOOOMI

 

1. Inleiding
In deze privacybeleid verklaring wil NOOOMI u informeren over de wijze waarop er met uw gegevens zal omgegaan worden.
Net als bij de uitwerking van onze projecten, besteden wij de grootste zorg aan de bescherming van uw persoonsgegeven. Om uw gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerking, etc. zullen de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen worden.
De gegevens zullen ten allen tijde behandeld worden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke
Naomi Steylaerts, handeldrijvend onder de naam NOOOMI
Zetel: Anselmostraat 6 bus 10
2018 Antwerpen
Tel: +32 (0) 485 72 11 79
e-mail: info@nooomi.be

 

3. Toepassingsgebied
De huidige privacybeleid verklaring is van toepassing op alle diensten aangeboden door en alle activiteiten van NOOOMI.

 

4. Verwerkingsdoeleinden
De gegevens die verwerkt worden en de doeleinden waarvoor deze gegevens verwerkt worden, verschillen naargelang de relatie die u met NOOOMI heeft.
4.1 Bezoekers van de website
Bij het bezoeken van de website worden er cookies bijgehouden. Alle info betreffende de gebruikte cookies, vindt u terug in onze cookie-policy.
4.2 Klanten
Een correcte service en een goede klantenrelatie vereist uiteraard dat wij van onze klanten enkele persoonsgegevens zullen verwerken zoals identificatie- en financiële gegevens.
De doeleinden waarvoor deze gegevens zullen verwerkt worden zijn (i) uitvoering van de toevertrouwde opdracht, (ii) het voeren van een correcte administratie, (iii) voldoen aan de wettelijke verplichtingen, (iv) het informeren van de klant omtrent relevante nieuwigheden, of relevante promoties, workshops, etc. en (v) het vrijwaren van de eigen belangen van NOOOMI.
De klant wordt er op gewezen dat wanneer hij zou weigeren bepaalde persoonsgegevens over te maken, dit de dienstverlening kan verhinderen of ernstig kan belemmeren
4.4 Leveranciers
In het kader van de goede handelsrelatie met haar leveranciers zullen van hen gegevens bijgehouden worden.
Van leveranciers zullen de identificatie- en financiële gegevens bijgehouden worden met het oog op (i) het tot stand brengen en onderhouden van een handelsrelatie (ii) de uitvoering van de overeenkomst (iii) voldoen aan de wettelijke verplichtingen, (iv) het vrijwaren van de eigen belangen van NOOOMI.
4.5 Nieuwsbrief
De mogelijkheid bestaat om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van NOOOMI. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen dient NOOOMI uiteraard over enkele persoonsgegevens te beschikken. Het toesturen van de nieuwsbrief of promoties kan hetzij gebeuren op basis van expliciete toestemming, hetzij in bepaalde gevallen op basis van een gerechtvaardigd belang.
4.6 Overige
Daarnaast kan het zijn dat ook van andere partijen gegevens zullen worden verwerkt en dit omwille van wettelijke verplichtingen, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigde belangen zoals bv. gegevens van prospecten, sollicitanten, voormalige medewerkers, contacten, …

 

5. Duur van de verwerking
De gegevens zullen bewaard worden gedurende minimaal de duur van de overeenkomst, de verplichte wettelijke bewaartermijnen en/of de wettelijke verjaringstermijn, afhankelijk van welke van deze termijnen de langste is.
Indien gegevens bewaard worden op grond van een gerechtvaardigd belang, zullen de gegevens bewaard worden zolang dit gerechtvaardigd belang blijft voortduren. Tenzij er voordien bezwaar zou tegen gemaakt worden door de betrokkene.

 

6. Ontvangers en doorgifte van persoonsgegevens
In het kader van de uitvoering van de toevertrouwde opdracht, kan een beroep gedaan worden op derde partijen zoals bv. drukkerijen, ontwerpers, etc.
Het is mogelijk dat deze partijen hun gegevens opslaan of doorgeven aan derde landen.

 

7. Rechten
U heeft steeds het recht NOOOMI te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de op u betreffende verwerking. Eveneens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

8. Klachten
U kan uw klachten, verzoeken of opmerkingen omtrent dit privacybeleid steeds schriftelijk (per mail of per aangetekende brief) richten aan NOOOMI :
Adres : Anselmostraat 6 bus 10
2018 Antwerpen
Tel: +32 (0) 485 72 11 79
e-mail: info@nooomi.be of via de contant pagina op deze site
U heeft uiteraard ook steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
De contactgegevens van de Belgische toezichthoudende autoriteit :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be